Výroba a inštalácia novej linky pre lakovňu karosérií