KONTAKT

Sídlo (fakturačná /korešpondenčná adresa):
Švermova 28, Trenčín  911 01

Kancelária:
Bôrická cesta 107, Žilina  010 01 

Bankové spojenie:
VUB a.s.,

IBAN:
SK16 0200 0000 0035 1337 2057

Kontaktný e-mail:
solutionssk@solutionssk.sk  


spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín , odd. Sro, Vložka číslo: 31712/R